TYPE html> پرداخت نوین آرین

چرا پرداخت نوین؟

150074

تعداد دستگاه پایانه فروش

1094

تعداد دستگاه خودپرداز

1

رتبه امنیت پرداخت

پیام مدیر عامل

روزگار ما نشانه‌های مختلفی دارد. یکی از نا امیدکننده‌ترین آن‌ها، فراگیری کلیشه‌هاست. کلیشه‌هایی که خود را تحمیل می‌کنند و اگر چه از فرط نخ‌نمایی به کاریکاتوری از اصل خود شبیه‌اند، اما همچنان خود را تکثیر می‌کنند. کسب و کارها هم از آسیب این مرض مزمن در امان نمانده‌اند. تکرار بی‌خلاقیت و کپی‌کردن بی‌تفکر، خوره‌ای است که شیره جان کسب و کارها را می‌مکد و آن‌ها را از رمق می‌اندازد. ما در پرداخت نوین بر آنیم که خود را از این آفت دور نگاه داریم یا دست کم اگر ناچار به تبعیت از ضرورت‌های کسب و کار هستیم، اندیشه خود را هم در گوشه‌ای از آن به کار ببندیم. پنداشت ما این است که می‌توان نو اندیشید و با نگاهی که بن‌مایه آن تمایز باشد، کسب و کار را متحول کرد. همه آنچه در این راه بر روی آن حساب باز کرده‌ایم، تلاش و کار سخت، ارج گزاردن و بارورکردن خلاقیت همکاران‌مان در خانواده پرداخت‌نوین و صد البته یاری جویی از خداوند بزرگ است. تردید نداریم که اگر بر اصول خود پایدار بمانیم، موفقیت دست یافتنی است.

ساسان معدل

مرکز امداد مشتریان