سامانه تدارکات ( مناقصه و مزایده)


لطفا قبل از تهیه اسناد به موضوع،توضیحات تکمیلی و ضمانت ها توجه فرمایید.

همچنین جهت گرفتن اطلاعات تکمیلی و یا راهنمایی شرکت در مناقصه با شماره تلفن های  6-48320355 (021) اداره تدارکات تماس حاصل فرمایید.

1
مزایده فروش ده عدد کیوسک خودپرداز - نوبت دوم
60،000،000 ریال
1399-10-03
1399-10-13
0ريال
پایان
2
مناقصه تامین تجهیزات ذخیره ساز EMC VNX و HPE Tape Drive & Cartridge
1.500.000.000 ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) ضمانت نامه بانکی
1400-02-18
1400-02-29
1,000,000ريال
پایان
3
مناقصه تامین تجهیزات شبکه، سرور، ذخیره سازی اطلاعات پروژهای 1400
10.000.000.000 ریال ( ده میلیارد ریال)
1400-07-03
1400-07-17
1,500,000ريال
پایان