نمایندگان


اطلاعات نمایندگی ها به دلیل تغییرات غیر فعال شده است ، به زودی بارگذاری خواهد شد.

ردیفنام نمایندگیاستانشهرتلفن آدرساسامی نمایندگان خودپرداز پرداخت نوین

 شرکت تجارت الکترونیک البرز تکین مبین – مدیر عامل : آقای سید عباد کیانوش فرد 

 شرکت توسعه ارتباطات ناوک ایرانیان (تانا) – مدیرعامل : آقای کامران کاظمی

 شرکت مهندسی به نوین پرداز نارین – مدیر عامل: خانم نوین نادری بهدانی

 شرکت اندیشه سازان هوشمند مارال - مدیرعامل : آقای خسرو قربانی

 شرکت تجارت الکترونیک تمدن- مدیر عامل : آقای محمد حسین حائل

 شرکت تجارت الکترونیک مهام پرداز- مدیرعامل: آقای علیزاده

 شرکت ایلیا مهر ترشیز- مدیرعامل : آقای عندلیب

ثبت درخواست خودپرداز