نمایندگان پایانه فروش


نام شرکت نمایندگیمناطق تحت پوششتلفنمحل استقرار دفتر نمایندگی
آتین تجارت الکترونیک نیکان-کیشکیش07644424499منطقه آزاد کیش
 عصر الکترونیک آریاکرج -میدان شهدا -بلوار مهدیه جنب بانک اقتصاد نوین و فرش دیبا ساختمان دانشگاه پیام  نور ط 1 واحد0263-3242514 - 026-91006011کرج
پائیزان رایانه صدرا مناطق 1،2،3،5،6،7،8،9،10،21،22         86074937-86074698-86074761تهران
آرمان ناظر اقتصاد پویاتهران منطقه 11-12-13-15-16-4 حومه شرق شمال شرق و جنوب شرق02188719758
02188719802
02188719776
88106107
88480671
تهران
شتاب گستررهاورد طلوع- البرزاستان البرز             33528971             33504808کرج
سامان پرداخت سپهر کردستاناستان کردستان08733224549-48سنندج
داده پردازی سپهر زنجاناستان زنجان024 - 33326433زنجان
رایین فرتاك رسااستان آذربایجان غربی45 - 32246234 - 43ارومیه
سایان ساوالان-آذربایجان شرقیاستان آذربایجان شرقی041 - 35568776
041 - 35572880
041 - 35562349
تبریز
آیریک راه پایهاستان آذربایجان شرقی تبریز
آذر پارلا نت-اردبیلاستان اردبیل / آذربایجان غربی045 - 33331337
045 - 33358626
اردبیل
کارت پرداز آریانااستان گیلان013-33234332رشت
توسعه تجارت کویر پایدار-سمناناستان سمنان02333347557سمنان
پدیده رهروان فرتاک-قزویناستان قزوین028-33992430 قزوین
فن برتر توسعه ماکاناستان گلستان01732329591گرگان
آوید پیشرو پرداز الکترونیک - مازندراناستان مازندان01144420260
011-44420340
بابل
داده پژوهان برتراستان فارس07136484511شیراز
تجارت الکترونیک ارتباط مهام ناب - کرماناستان کرمان3432263602
3432230904
کرمان
عصر بهار آفرینان دیاکوکل استان هرمزگان07633331723بندرعباس
آتین تجارت الکترونیک نیکان-کهگیلویهکهگیلویه و بویر احمد074-33333360یاسوج
ارتباطات فراگیر موج گستر - مرکزی استان مرکزی086-32215517اراک
آسان پی کوثر - قم استان قم02537732892قم
نوین گام شریف سپاهان- یزد استان یزد 03537256184یزد
نوین گام شریف سپاهان-اصفهاناستان اصفهان03136247443  03136243606  03136243181اصفهان
نوین گام شریف سپاهان-چهارمحالاستان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
هوشمند تجارت نوین آریا-همداناستان همدان081-38260151همدان
شتاب گستررهاورد طلوع سبزواراستان خراسان رضوی،سبزوار05144232334سبزوار
شتاب گستر ره آورد طلوع-خراسان رضویاستان خراسان رضوی05131935405مشهد
شتاب گستر ره آورد طلوع-خراسان شمالیخراسان شمالی05832211613بجنورد
شتاب گستر ره آورد طلوع-خراسان جنوبیخراسان جنوبی05632236199
05632233854
بیرجند
شتاب گستر ره آورد طلوع- سیستان و بلوچستاناستان سیستان و بلوچستان05491011935زاهدان
پیشرو پردازش اقتصاد پویا باختر-لرستاناستان لرستان06633327166خرم آباد
داده پژوهان برتر-بوشهراستان بوشهر07733544741بوشهر
آتین تجارت الکترونیک نیکاناستان خوزستان06133367029اهواز
پیشرو پردازش اقتصاد پویا باختر-ایلاماستان ایلام ( جدید )08433384186ایلام
هوشمند تجارت نوین آریا-کرمانشاهاستان کرمانشاه083-38236995کرمانشاه