کنفرانس خبری خانواده نوین

کنفرانس خبری خانواده نوین

1396/05/29

کنفرانس خبری خانواده نوین و اصحاب رسانه با حضور جناب آقای دکتر معدل مدیرعامل محترم شرکت پرداخت نوین و نمایندگان بیست رسانه اصلی صنعت پرداخت برگزار شد .

دکتر معدل مدیرعامل پرداخت نوین آرین:

پرداخت نوین با تلاش فراوان و ایده‌های جدید قصد دارد جایگاه خود را دوباره در بازار صنعت پرداخت پیدا کند.

رقابت در صنعت پرداخت دیگر رقابت عادی نیست و رقابت لحظه به لحظه است و کارها هم شبیه هم شده است و بدون داشتن یک تمایز نمیتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

در همین راستا کارهای جدیدی در چندماه گذشته توسط پرداخت نوین شروع شده ومفهوم خانواده نوین را دنبال میکند که در حال حاضر نوین تل، نوین تک، پرداخت نوین و صدر آوین اعضای این خانواده هستند که گسترش هم پیدا می‌کند. تغییرات جدی در ساختار شرکت پرداخت نوین ایجاد شده است.

پرداخت نوین جزو معدود شرکت‌هایی است که لاین خودپرداز دارد و با توجه به پیشینه فعالیت بنده و آقای محمودیان عضو هیئت مدیره پرداخت نوین در بانک صادرات، پرداخت نوین فعالیت جدی در این حوزه خواهد داشت.