خبرهای خوش پرداخت‌نوین در دومین همایش نمایندگان

به گزارش روابط عمومی پرداخت نوین، دومین همایش سراسری نمایندگان شرکت پرداخت نوین روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور دکتر حجتی

خبرهای خوش پرداخت‌نوین در دومین همایش نمایندگان

به گزارش روابط عمومی پرداخت نوین، دومین همایش سراسری نمایندگان شرکت پرداخت نوین روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور دکتر حجتی مدیرعامل، مهندس هوتن آزموده معاونت توسعه بازار، دکتر ثقفیان معاونت مالی-پشتیبانی و مدیران کسب و کار شرکت برگزار شد.

در این همایش دکتر حجتی ضمن تقدیر از عملکرد نمایندگان نسبت به راهبردهای جدید شرکت پرداخت، از آنالیز عملکرد نمایندگان خبر داد و تاکید کرد که ادامه همکاری با نمایندگان عملکرد آنان در بازه زمانی سه ماهه آینده است.

همچنین مهندس آزموده معاونت توسعه بازار نیز از تامین ۴۰هزار دستگاه پایانه فروش خبر داد که دستگاههای پایانه فروش سیار اندرویدی و از این دست است.


تاریخ انتشار
1399-03-03