نظرسنجی پذیرندگان پرداخت نوین آغاز شد

برگزاری نظر سنجی پذیرندگان پرداخت نوین

نظرسنجی پذیرندگان پرداخت نوین آغاز شد

به گزارش روابط عمومی پرداخت نوین، طرح نظر سنجی از تمامی پذیرندگان با هدف بهبود کیفیت پاسخ دهی و خدمات رسانی آغاز شد. پذیرندگان می توانند با مراجعه به صفحه نظر سنجی در همین سایت در این طرح شرکت کنند و ضمن امتیازدهی به کیفیت خدمات ارائه شده با ارائه انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود، شرکت پرداخت نوین را در ارتقای خدمات رسانی یاری نمایند.

  پیامک حاوی لینک صفحه نظرسنجی برای تمام پذیرندگان دستگاههای کارخوان ارسال شده است و نتیجه این طرح به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


تاریخ انتشار
1399-05-15