شرکت پرداخت‌نوین جهت تکمیل نیروی انسانی سازمان، استخدام می کند.

استخدام نیروی انسانی

مدیریت نظارت و بازرسی

استخدام نیروی انسانی

شرکت پرداخت‌نوین جهت تکمیل نیروهای سازمان ، در سه فرصت شغلی نیرو استخدام می‌کند. واجدین شرایط در

صورت تمایل می‌توانند سوابق کاری و تحصیلی خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس hr@pna.co.ir به واحد

منابع انسانی شرکت ارسال نمایند. 

ردیف واحد متقاضیعنوان شغل رشته سابقه کار تعداد خلاصه از شرح وظایف
1 مدیریت نظارت و بازرسیکارشناس امور نمایندگی ها کارشناسی 2 2 1-بررسی کلیه امور مربوط به نمایندگی های استان تهران و شهرستانها
2-بازدید های دوره ای از تمام نمایندگی های کشور
3- ارائه گزارش های لازم در خصوص نمایندگی ها
4- انجام کلیه امور محوله از طرف مقام مافوق در خصوص نمایندگی ها
2 مدیریت نظارت و بازرسیکارشناس استعلاماتکارشناسی 2 1 1-پاسخگویی به استعلامات قضایی دریافتی از مراجع قضایی ، بانک و سرپرستی مناطق در موعد مقرر
2-پاسخگویی تلفنی به مراجع قضایی در خصوص استعلامات
3- تهیه گزارشات مربوط به استعلامات مربوطه
3 مدیریت نظارت و بازرسیانتظامات دیپلم 2 1 1-نظارت و کنترل ورود و خروج پرسنل یا مهمانهای شرکت و ارائه لیست به واحد مربوطه
2-نظارت و کنترل ورود و خروج کالا و تجهیزات شرکت
3- نظارت و کنترل دوربین ها
4- نظارت و کنترل دربهای ورودی ساختمان
5-تنظیم و ارائه گزارش شیفت ها
6-مراقبت و حفاظت فیزیکی از مجموعه ساختمان های شرکت
7-انجام ماموریت های محوله تهران -شهرستان
8-اجرای دقیق دستورالعمل های ابلاغی از سوی مدیر مسئول و مدیریت محترم عامل
9-ضابطه مند بودن در امورات اداری و محوله نوع خدمت بصورت شیفت گردشی یا ثابت بر اساس صلاحدید مدیران
10-انجام کلیه امور محوله از طریق مسئول مربوط و سازمان

تاریخ انتشار
1399-08-26