راهنمای استفاده از کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین

استفاده درست از کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین و نکات مهم آن

راهنمای استفاده از کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین

اگر شما یکی از دارندگان و متقاضیان کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین هستید، پیش از استفاده از این کارت لازم است برای بهبود کارآیی کارت اعتباری گروهی خود، نکاتی را بدانید. این نکات به شما در استفاده‌ی بهینه از کارت اعتباری کمک قابل توجهی خواهد نمود. در ادامه به بررسی این نکات خواهیم پرداخت:

1. متقاضیان گروهی (اعم از شرکت ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها) در صورت تمایل به استفاده از کارت اعتباری می‌توانند با شرکت پرداخت نوین، واحد کارت تماس حاصل نمایند. 
2. پس از انجام اعتبارسنجی مشتریان، کارت صادرشده و دارنده آن می‌تواند تا سقف اعتبارمشخص برای کارت خود، نسبت به خرید کالا و خدمات از پذیرنده‌های تعیین شده اقدام نماید. 
3. مبلغ تسهیلات اعطایی به هرمشتری حداقل 50,000,000  و حداکثر 500,000,000 ریال و مدت بازپرداخت تسهیلات به انتخاب مشتری، از ۳ ماه تا حداکثر ۳۶ ماه می‌باشد. 
3. حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس آخرین مصوبات بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد بوده و از زمان خرید محاسبه می‌شود. 
4. مبلغ آبونمان دریافتی از مشتری، معادل ۱ ٪ سقف اعتبار می‌باشد. 
5. صورتحساب در بازه زمانی یک ماهه برای دارنده کارت صادرمی شود. 
6. به ازای انجام هر تراکنش خرید توسط دارنده کارت اعتباری، سود دوره خرید از تاریخ خرید تا روز صدور صورتحساب معادل ۱۸٪  روز شمار، محاسبه و در صورتحساب لحاظ می‌شود. 
7. دارنده کارت می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت پرداخت نوین به آدرس www.pna.co.ir یا اپلیکیشن سان و ورود به منو دارندگان کارت اعتباری اقدام به دریافت و پرداخت صورتحساب خود نمایند. 
9. دارنده کارت اعتباری پس از صدور صورتحساب می‌بایست ظرف مدت ۷ روز تقویمی نسبت به انتخاب روش پرداخت خود اقدام نماید. در غیر اینصورت خرید طی دوره به تعداد اقساط پیش فرض تقسیط می‌شود. 
10. چنانچه اقساط ظرف مدت دوماه از سررسید وصول نشود، کارت اعتباری مسدود شده و رفع انسداد کارت منوط به بازپرداخت کامل دیون سررسید شده می‌ باشد. 
11. چنانچه کارت اعتباری به علت‌عدم بازپرداخت بدهی، سه بار مسدود شود، منجر به ابطال آن خواهد شد. 
12. تاخیر در بازپرداخت اقساط به مدت ۶ ماه منجر به ابطال کارت می‌شود. 
13. حداکثر زمان‌عدم استفاده از کارت اعتباری ۶ ماه می‌باشد و بعد از زمان تعیین شده، کارت مسدود می‌شود. 
14. وجه التزام (جریمه دیرکرد) معادل ۶٪ می‌باشد که به صورت روز شمار در صورت تاخیر در پرداخت صورتحساب بعد از بازه زمانی مقرر برای دارنده کارت، محاسبه و لحاظ می‌شود. 
15. در صورتیکه دارنده کارت بخواهد کل بدهی خود را زودتر از موعد تسویه نماید می‌تواند با مراجعه به وب سایت شرکت پرداخت نوین، گزینه «پرداخت کل بدهی با تخفیف» را انتخاب نماید.


تاریخ انتشار
1400-03-17