اخبار

پرداخت‌نوین در ۲ عنوان شغلی استخدام می‌کند

دعوت به همکاری

تاریخ انتشار: 20-05-1399

نظرسنجی پذیرندگان پرداخت نوین آغاز شد

برگزاری نظر سنجی پذیرندگان پرداخت نوین

تاریخ انتشار: 15-05-1399

انتصابات جدید در شرکت پرداخت نوین

مجموعه پرداخت نوین در روزهای اخیر شاهد انتصابات جدیدی در سطح معاونت های شرکت بوده است. 

تاریخ انتشار: 09-04-1399

سامانه مناقصات و تدارکات شرکت پرداخت نوین راه اندازی شد

راه اندازی سامانه آنلاین مناقصات و تدارکات در سایت پرداخت نوین

تاریخ انتشار: 08-04-1399

اطلاعیه نمایندگان رسمی شرکت پرداخت نوین

اطلاعیه در خصوص نمایندگان رسمی شرکت پرداخت نوین که در سایت شرکت به ثبت رسیده اند.

تاریخ انتشار: 31-03-1399

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرداخت نوين برگزار شد

تحقق سود 48 درصدی در سال 98

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پرداخت نوین آرین برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 20-02-1399