اخبار

سود عملیاتی پرداخت نوین 67 درصد افزایش یافت

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرداخت نوين موارد مختلف بررسی شد

مجمع عمومی شرکت پرداخت نوین آرین برگزار شد

تاریخ انتشار: 27-12-1399

جشنواره پذیرندگان پرداخت نوین

باشگاه پوز؛ ویژه‌ی پذیرندگان پرداخت نوین

پرداخت نوین برگزار می کند: باشگاه پوز؛ ویژه‌ی پذیرندگان پرداخت نوین

تاریخ انتشار: 13-12-1399

نشست "بررسی عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال"

حضور عبدالحمید منصوری در نشست عصر پرداخت

رادیو اینترنتی عصر پرداخت این هفته میزبان عبدالحمید منصوری، رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت نوین آرین

تاریخ انتشار: 16-11-1399

نمایشگاه تراکنش مالی ایران

گزارش اختصاصی از دومین روز نمایشگاه تراکنش مالی ایران

برگزاری نشست‌های تخصصی حول محور بانکداری و پرداخت

بانکداری دیجیتال و آینده‌ی پیش رو

تاریخ انتشار: 25-10-1399

همزمان با ششمین نمایشگاه تراکنش مالی ایران

نشست تخصصی"رابطه‌ی کربنکینگ و تحول دیجیتال" با حضور مدیران صنعت پرداخت کشور برگزار شد

بررسی وجود نگاه استراتژیک به صنعت پرداخت

تحول دیجیتال و حرکت به سمت نوآوری

تاریخ انتشار: 25-10-1399

در حاشیه‌ی ششمین نمایشگاه تراکنش مالی ایران

نشست تخصصی با حضور مدیران صنعت پرداخت کشور برگزار شد

بررسی چالش‌های پیش روی صنعت پرداخت

صنعت پرداخت الکترونیک؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو

تاریخ انتشار: 24-10-1399

حضور پیام یاغلی در نشست تخصصی چالش‌های کسب و کاری شبکه پرداخت الکترونیکی

حضور پیام یاغلی در نشست تخصصی چالش‌های کسب و کاری شبکه پرداخت الکترونیکی

تاریخ انتشار: 22-10-1399