اخبار

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از پرداخت نوین

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از پرداخت نوین بازدید کردند.

تاریخ انتشار: 16-04-1400

کیوسک‌های دیجیتال تغییر تعامل مشتری

بازار جهانی کیوسک‌های دیجیتال تعاملی روز به روز در حال گسترش است.

تاریخ انتشار: 30-03-1400

آینده پرداخت دیجیتال چیست؟

یک سفر دیجیتالی هیجان‌انگیز پیش روی ماست بنابراین باید زیرساخت پرداخت امن وجود داشته باشد.

تاریخ انتشار: 25-03-1400

راهنمای استفاده از کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین

استفاده درست از کارت اعتباری گروهی اقتصاد نوین و نکات مهم آن

تاریخ انتشار: 17-03-1400

کارت اعتباری، مزایای کارت اعتباری اقتصاد نوین چیست؟

کارت اعتباری اقتصاد نوین، از جمله خدماتی است که توسط شرکت پرداخت نوین ارایه می‌شود.

تاریخ انتشار: 25-02-1400

پرداخت فطریه، خدمتی نوین در اپلیکیشن سان

خدمت پرداخت فطریه‌ی آنلاین به عنوان خدمتی نوین در اپلیکیشن سان، افزوده شد.

تاریخ انتشار: 23-02-1400

سود عملیاتی پرداخت نوین 67 درصد افزایش یافت

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرداخت نوين موارد مختلف بررسی شد

مجمع عمومی شرکت پرداخت نوین آرین برگزار شد

تاریخ انتشار: 27-12-1399

جشنواره پذیرندگان پرداخت نوین

باشگاه پوز؛ ویژه‌ی پذیرندگان پرداخت نوین

پرداخت نوین برگزار می کند: باشگاه پوز؛ ویژه‌ی پذیرندگان پرداخت نوین

تاریخ انتشار: 13-12-1399