بازدید از نمایشگاه الکامپ

بازدید جناب آقای صدرهاشمی نژاد از غرفه خانواده نوین

1396/05/02

به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت نوین جناب آقای صدر هاشمی نژاد بنیان گذار بانک اقتصاد نوین در روز دوشنبه 2 مرداد ماه 1396، در آخرین ساعات برگزاری نمایشگاه الکامپ از غرفه خانواده نوین بازدید کرد.

در این راستا جناب آقای صدرهاشمی نژاد طی بازدید از بخش‌های مختلف غرفه، در نشست با اعضای هیئت مدیره شرکت پرداخت نوین در جریان اهم فعالیت‌های جاری و آتی خانواده نوین قرار گرفت.