اسناد مناقصه حمل و نقل شرکت پرداخت نوین

اسناد مناقصه حمل و نقل شرکت پرداخت نوین

1397/6/13


 

جهت دريافت فايل ها روي لينک مربوطه کليک کنيددريافت فایل آگهی مناقصه

دريافت فايل درخواست مناقصه حمل و نقل

دريافت فايل قرارداد ارایه خدمات حمل و نقل